umit_ozden_web

Ümit ÖZDEN

Danışma Kurulu Üyesi

Enerjico Energy Solutions and Services Co.
Kurucu Ortağı

Diğer Üyeler