Prof. Dr. Münevver TURANLI

Prof. Dr. Münevver TURANLI

Danışma Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi

Diğer Üyeler