Asim_web

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Danışma Kurulu Üyesi

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı

Diğer Üyeler