aylin_profil

Dr. Aylin DEMİRAY ÖZDEN

Kurucu / Ortak / Eğitim Danışmanı / Akredite Koç / Akredite Mentor

1970 yılında İstanbul’da doğan Özden, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda “Müşteri İlişkileri Yönetimi” üzerine yazdığı bitirme projesi ile Yüksek Lisans (MBA) öğrenimini bitirdi. 2019 yılında ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon alanında “Hizmetkar Liderlik Davranışının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi ve Aracı Faktörlerin Rolü: Bankacılık Sektörü Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezi ile doktor ünvanını almıştır.
Özden, profesyonel olarak iş hayatına 1993 yılında American Life Sigorta şirketinde Satış Temsilcisi olarak başladı. 1994 yılında Halk Yaşam Sigorta’da sağlık sigortası alanında Müşteri Temsilcisi olarak çalıştı. 1995 yılında Vakıf Leasing ve 1996 yılında ise Ege Leasing’de Pazarlama Yetkilisi olarak çalışan Özden, ağırlıklı olarak portföyündeki KOBİ’lerle çalıştı. Ayrıca, kurum içinde “Kalite Yönetim Sistemi”nin kurulması ve “ISO 9001 Kalite Belgesi”nin alınmasına yönelik oluşturulan proje takımında görev aldı.
1998 yılında Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Leasing’e transfer oldu. Ziraat Leasing’te Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özden, pazarlama ve finansman bölümlerinin sorumluluğunu üstlendi. “Kredi Komitesi”, “Aktif-Pasif Komitesi”, “Risk Yönetim Komitesi” üyesi olarak ve pozisyonu gereği, şirketin ana hedeflerinin belirlenmesi, stratejilerin planlanması, pazarlama-finansman-genel gider bütçesinin hazırlanması, kurumsal gelişim çalışmaları gibi birçok çalışmada yer aldı. Alanı ile ilgili ve çeşitli konularda birçok eğitim ve konferansa katılan Özden; edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini Ziraat Bankası ve Ziraat Leasing çalışanlarına aktarmak için, Ziraat Bankası Bölge Başkanlıkları’nda, Bankacılık Okulu’nda ve şirket içinde çeşitli konularda eğitim ve seminerler verdi.
Yaşam boyu eğitimin önemine inanan, insanı, öğrenmeyi ve deneyimlerini paylaşmayı çok seven, sevgi gibi bilginin de paylaştıkça çoğalacağına inanan Özden, elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için 2012 yılında Ziraat Leasing’den ayrılarak kariyerine eğitim sektöründe devam etme kararı aldı. Altı yıl Milenyum Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nde master eğitmen olarak bankalara ve kurumsal firmalara satış, pazarlama, iletişim, yönetim becerileri, liderlik ve inovasyon konularında eğitimler verdi. Yine bu süre zarfında video learning projelerinin tasarımı ve yönetimi, video içerik üretimi, kobilere yönelik online eğitimler oluşturulması gibi konularla birlikte, kurumiçi mentorluk sisteminin kurulması, eğitim ihtiyaç analizi, çalışanların unvan, hedef ve performans kriterleri ile uyumlu eğitim haritalarının oluşturulması, eğitim sonuçlarının iş sonuçlarına katkısı/ölçümü, kurumsal eğitim sisteminin oluşturulması gibi konularda kurumlara danışmanlık hizmetinde bulundu.
Özden; halen eğitim ve danışmanlık hizmetlerine Mentor Akademi kurucu ortağı olarak devam etmektedir. Bilgi birikimine Erickson Coaching firmasından ACTP Koçluk Eğitim Programı’nı ekleyen Özden bu konuda edindiği değerli birikim ve deneyimleri hizmet verdiği koçluk ve mentorluk konulu eğitim ve danışmanlık programlarına yansıtmaktadır. Dr. Demiray Özden, EMCC Akredite Practitioner Koç ve Mentor’dur.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevli Prof. Dr. Ünal Halit Özden ile evli olan Özden, her şeyden önce sevgi dolu ve iyi eğitimli bir insan olarak yetiştirmeye çalıştığı Tuna Kaan’ın annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Referanslar:
• Ziraat Bankası
• Halk Bankası
• Denizbank
• TEB
• Anadolu Bank
• Türkiye Finans Katılım Bankası
• Kuveyt Türk
• Aselsan
• Softtech
• Anadolu Sigorta
• Şişecam

Diğer Üyeler