Kurumunuz çalışanlarının günlük iş rollerine yardımcı olacak ve çalışanlarınızda davranış değişikliği oluşturacak, şirket değerleriniz ve iş hedeflerinizle uyumlu eğitimler tasarlıyoruz. Sizin talepleriniz doğrultusunda belirlediğimiz eğitimlerle çalışanlarınızın bilgi birikimini artırıyor, farkındalıklarının artmasına katkı sağlıyor ve deneyim kazanmalarına destek oluyoruz. Ayrıca çalışanlarınızın yetkinliklerini analiz ederek geliştirmeleri gereken alanları tespit edip, faydayı ölçebildiğimiz kurumunuza özel eğitim süreçleri oluşturuyoruz.
Kurumunuzun ihtiyacı olan eğitimleri; Yönetim ve Liderlik Akademisi, Satış Akademisi, Kişisel Yetkinlik Geliştirme Akademisi ve Teknik Yetkinlik Geliştirme Akademisi altında sınıflandırdık.

Yönetim ve Liderlik Akademisi

• Yöneticiler İçin İletişimde Ustalık
• Temel Yöneticilik Becerileri
• Stratejik Liderlik
• Yöneticiler İçin Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Becerileri
• Mentor Yönetici
• Performans Koçluğu ve Geri Bildirim

Satış Akademisi

• Temel Satış Becerileri
• Uygulamalı Satış Eğitimi
• Uzun Vadeli Müşteri İlişkileri Geliştirme
• Geliştiren Satış Koçluğu
• Müşteri Odaklı Satış ve Hizmet Kültürü
• Satışta İknanın Gücü
• Satışçılar İçin Profesyonellik Ve İmaj
• Koçluk ile Satışçıların Performansını Geliştirme
• Çağrı Merkezi’nde Satış Liderliği
• Çağrı Merkezi’nde Satış Becerilerini Geliştirme

Kişisel Yetkinlik Geliştirme Akademisi

• VUCA İçinde Değişimi Yönetmek
• Etkili Konuşma Sanatı
• Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri
• Eğitim Tasarım ve Sunumu
• İşte Duygusal Zeka
• Proaktif ve Resilient Bakış Açısı ile Kendine Liderlik
• Mükemmel Performanslı Takım Olma
• Kurum Kültürü ve Profesyonel İmaj
• Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik
• Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
• İkna ve Müzakere Sanatı

Teknik Yetkinlik Geliştirme Akademisi

• Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Temel Hukuk Bilgisi
• Finansal Okuryazarlık
• Finansal Aritmetik
• Finansal Kiralamada Fiyatlama
• Veri Setleri ve Grafiklerle Ekonomiyi Analiz Etmek
• KOBİ’ler İçin Finansman Yöntemleri
• Mali Analiz Teknikleri
• Karar Verme Yöntemleri
• SPSS Uygulamalı Temel Veri Analizi
• Dış Ticaret İşlemleri
• Sosyal Güvenlik Hukuku
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• COVID Güvenli İşyeri Nasıl Oluşturulur?
• Bordro ve Bordro Uygulamaları