Kurumunuz çalışanlarının günlük iş rollerine yardımcı olacak ve çalışanlarınızda davranış değişikliği oluşturacak, şirket değerleriniz ve iş hedeflerinizle uyumlu eğitimler tasarlıyoruz. Sizin talepleriniz doğrultusunda belirlediğimiz eğitimlerle çalışanlarınızın bilgi birikimini artırıyor, farkındalıklarının artmasına katkı sağlıyor ve deneyim kazanmalarına destek oluyoruz. Ayrıca çalışanlarınızın yetkinliklerini analiz ederek geliştirmeleri gereken alanları tespit edip, faydayı ölçebildiğimiz kurumunuza özel eğitim süreçleri oluşturuyoruz.
Kurumunuzun ihtiyacı olan eğitimleri; Yönetim ve Liderlik Akademisi, Satış Akademisi, Kişisel Yetkinlik Geliştirme Akademisi ve Teknik Yetkinlik Geliştirme Akademisi altında sınıflandırdık.

Yönetim ve Liderlik Akademisi

• Yöneticilerin Yeni Rolü: Mentorluk
• Yöneticiler İçin İletişimde Ustalık
• Değişim Yönetimi-Dijitalleşme, Çeviklik
• VUCA.’’Belirsiz, Kaygan, Öngörülemez Durumlar’’ Yönetiminde Durumsal Liderlik
• Çevik Liderlik

Satış Akademisi

• Müşteri Odaklı Satış ve Hizmet Kültürü
• Satışta İkna ve Müzakere
• Telefonda Etkili İletişim ve Satış Becerileri
• Leasing’te Satış ve Farklılaşma Teknikleri

Kişisel Yetkinlik Geliştirme Akademisi

• VUCA İçinde Değişimi Yönetmek
• Etkili Konuşma Sanatı
• Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri
• Eğitim Tasarım ve Sunumu
• İşte Duygusal Zeka
• Proaktif ve Resilient Bakış Açısı ile Kendine Liderlik
• Mükemmel Performanslı Takım Olma
• Kurum Kültürü ve Profesyonel İmaj
• Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik
• Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
• İkna ve Müzakere Sanatı

Teknik Yetkinlik Geliştirme Akademisi

• Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Temel Hukuk Bilgisi
• Finansal Analiz
• Finansal Matematik
• HP ve Excel ileLeasing Matematiği
• Veri Setleri ve Grafiklerle Ekonomiyi Analiz Etmek
• Örnekleriyle Reel Sektör için İstihbarat
• Karar Verme Yöntemleri                                                                                                                                              • • SPSS Uygulamalı Temel Veri Analizi