MENTOR AKADEMİ olarak koçluk konusunda yetkin danışmanlarımızla isterseniz kurumunuza özel programlar geliştiriyoruz, isterseniz bireysel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Koçluk Nedir?

Asıl keşif yeni yerler bulmakta değil, yeni gözler edinmektedir.
Marcel Proust
Koçluk, bireylerin geleceğe odaklanarak hedef belirlemelerini, hedefe ulaşmak için eyleme geçmelerini ve eylemlerinin de süreklilik arz etmesini sağlayan bir metottur. Ayrıca koçluk, kişinin bugün nerede olduğuna, yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine dair kişisel farkındalığı arttırarak bir yol haritası belirler. Koçluk insanların içindeki gizli potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayan çok önemli bir araçtır.
Ipsos Koçluk Hizmeti Değerlendirme Raporu’na göre(2013) koçluk hizmeti alan kişilerin iş hayatında önemli alanlarda aşağıda yer alan olumlu davranış değişiklikleri oluşmaktadır:
• Zaman yönetimi
• İş geliştirme, etkin strateji yapabilme, doğru yön belirleme ve hayata geçirme
• Delegasyon, sorumluluk alanını doğru belirleme, gerekli zamanlarda sorumluluk devredebilme
• Öfke & stres kontrolü
• Üst düzeylerin yanında rahat hareket edebilme
• Takım ruhunu anlayabilme
• Uluslararası ortamlara daha kolay adapte olma.

Bireysel Yönetici Koçluğu?

Yönetici koçluk süreci bir yol arkadaşlığıdır. Bu süreçte yönetici koçu kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşmaz. Koçinin kendi çözümünü bulma konusunda doğru yönlendirmeler ve tekniklerle yol göstericiliği yapar.
Bireysel Yönetici Koçluğu:
• Öğrenme ve gelişim aracıdır.
• İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaştırmak için bir kılavuzdur.
• Sonuç odaklıdır.
Bireysel yönetici koçluğunun kuruma ve yöneticiye faydaları:
Çalışanların kurumlarına bağlılığını artırır. Şirket tarafından sunulan koçluk imkanı çalışanların “kendilerine yatırım yapıldığına, kendilerini değerli hissetmelerine” ve bu yatırımın karşılığını verebilmek için sorumluluk duymalarına sebep olmaktadır.
Görev değişiklikleri, terfi, atanma gibi önemli ve kritik süreçlerde yol gösterme ve yardımcı olma anlamında önemli bir rol üstlenir.
• Kuruma faydası: Çalışan bağlılığı, verimlilik, pozitif örgüt iklimi
• Koçluk hizmeti alan yöneticiye faydası: Kendini tanıma, farkındalık, motivasyon, gelişim
Kimler bireysel yönetici koçluğu almalıdır?
• Yeni yönetici olanlar
• Kariyer ve özel hayatına dair değişim ve gelişim beklentisi olan tecrübeli yöneticiler
• Yönetici havuzunda bulunan yönetici adayları.

Takım Koçluğu

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır.
Henry Ford
Takım koçluğu, takım performansını hızlandırmak için güçlü bir yoldur. “Takım” zaten kurulmuş olan veya uzun vadeli gelişme niyeti ile yeni oluşturulan ya da bir matris organizasyonundan oluşturulan kısa vadeli bir proje ekibi olabilir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan birçok bileşen vardır-güven, uyum, açıklık, iletişim.
Takımlar neden başarısız olur?
Yetersiz işbirliği, amaçtan sapma, sorumluluk almama, işbirliğiden kaçma, yetersiz ve kötü iletişim.
Takım koçluğu sürecinde koçlarımız takımın;
• Ortak hedef ve değerlerinin belirlenmesi,
• Genel kuralların oluşturulması,
• Güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması,
• Ortak vizyonun belirlenmesi,
• Yol haritasının oluşturulması,
• Olası engeller ve tehditlerin saptanması,
• Kriz yönetimi,
• Aksiyon planı,
konularında kendi yollarını bulmalarında kolaylaştırıcı rol oynar. Takım koçluğu ekip üyelerinin arasındaki iletişim ve uyumun artması, çatışmaların çözümlenmesi, üyelerin ortak amaca bağlanması, ortak vizyon oluşturulması ve motivasyonun artması gibi faydalar sağlar.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, bir koçun rehberliğiyle, öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini yüksek düzeyde kullanmalarına olanak sağlayan, bunun neticesinde  akademik ve sosyal hayatlarında daha başarı sonuçlar almalarına yardımcı olan,  çok güçlü bir araçtır.

Öğrenci koçluğu süresince,  ünvanlı ve deneyimli öğrenci koçlarımız tarafından öğrencinin, kendini tanıması ve keşfetmesine,  sosyal hayata katılım, yetenek, istek ve hedefleri konusunda kişisel  gelişimine, ay ı zamanda  akademik hayatında başarılı bir şekilde ilerlemesine “yol arkadaşlığı” edilmektedir.

Öğrenci koçlarımız ile çalışma yapan öğrenciler;

  • Farkındalık kazanır,
  • Geliştirmesi gereken alanları görür,
  • Var olan potansiyelini ortaya çıkarır,
  • Kendini daha iyi tanır,
  • Hedeflerine karşı daha istekli olması konusunda destek alır.

Çalışmalarımız esnasında profesyonel koçluk teknikleri kullanarak; test çözme, hızlı okuma, nefes egzersizi, hafıza geliştirme, verimli ders çalışma, zaman yönetimi gibi konularda teknik bilgi aktarımıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Bu farkındalıkla ilerleyen öğrenci, hayatının tüm evrelerinde hem akademik hem sosyal hayatını düzene koyabilecek beceriyi kendinde geliştirmiş olur.